Er wordt in een bedrijfsbezoek door een partij de lokale situatie bekeken. Daarbij blijkt bijvoorbeeld ook welke voorzieningen of voorbereidende maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Voorbeelden kunnen zijn: aanleg van een stopcontact op de plaats waar de modem komt te hangen, zorgen voor toegang tot het terrein, pand en ruimte, afspraken maken om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen, etc..