Telefoon 0344 200 106  |  info@glasnettiel.nl  |  Contact

 

Van, voor en door ondernemers 

Disclaimer

Glasnet Tiel B.V. io

Glasnet Tiel wijst u erop dat u zonder schriftelijke toestemming van Glasnet Tiel niet bent toegestaan om informatie, foto’s en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerde gegevensbestand en/of openbaar te maken.

Disclaimer
Glasnet Tiel besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de verstrekte informatie en gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen desondanks toch voorkomen. Glasnet Tiel B.V. io alsmede haar aandeelhouder Ondernemerscoöperatie Tiel UA en Coöperatie Medel en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen

Onze algemene voorwaarden staan op de website.